top of page

Angst

Angst er ikke et udtryk for, at der er noget galt - tværtimod. Vi har alle sammen oplevet det. 

Angst er nemlig en naturlig og nødvendig mekanisme, som hjælper os til at undgå farer. 

Flere end man lige skulle tro har også oplevet et såkaldt angstanfald, og en del oplever, at angsten dukker frem på "mærkelige" tidspunkter eller, at den er mere voldsom end den "behøver" at være. Det er her, at angsten begynder at blive et problem.

Hvordan opleves det at have angst?

Angst kan vise sig i forskellige grader. Ofte bliver man først rigtig opmærksom på den, når den bliver så stor, at det fører til et angstanfald.

Det lyder måske farligt, men er det ikke. Derimod kan det føles virkelig ubehageligt, og hvis man ikke selv har prøvet det, kan det være rigtig svært at sætte sig ind i, hvordan det føles. 

Denne video giver et godt billede af, hvordan et såkaldt panikanfald kan føles i kroppen samt hvilke følelser og tanker, der kan være forbundet med det: 

Som videoen viser, kan et angstanfald opleves særdeles ubehageligt og skræmmende og med en lang række fysiske symptomer, eksempelvis hjertebanken; mundtørhed; rysten på hænderne; sved; uro i maven; svimmelhed; og en slags uvirkelighedsfornemmelse, der kan være svær at sætte ord på.

 

Som det også bliver vist i videoen, kan disse symptomer give anledning til en masse bekymringer for, om man fx er ved at få et hjerteanfald, eller om man er ved at blive skør. 

Symptomerne kan vise sig i forskellige grader, og nogle gange er de til stede uden, at det opleves som et decideret angstanfald. Man behøver altså ikke blive plaget af angstanfald for at føle, at angsten alligevel fylder for meget i ens liv. 

Angsten forsøger at hjælpe dig

Selvom angst kan føles ubehageligt og skræmmende, er det faktisk noget din hjerne igangsætter for at hjælpe dig.

Angst er nemlig en tilstand, som aktiveres, når vores hjerne mener, at vores liv er i fare. I det tilfælde er det vigtigt, at vi bliver både motiverede og fysisk klar til enten at kæmpe mod det, der truer vores liv eller flygte fra det. Det hjælper alle de forskellige angstsymptomer til på hver deres måde.

Angsten aktiveres udenfor vores kontrol

Da det er rigtig vigtigt, at vi reagerer hurtigt på farer, aktiveres angst udenfor vores kontrol. Vi kan derfor ikke bevidst beslutte os for, hvornår det er en god ide at sætte gang i en angstreaktion. Hvis vi er på vej over et lyskryds, og der pludselig kommer en bil med høj fart om hjørnet, ville det tage for lang tid, hvis vi først bevidst skulle beslutte os for at sætte gang i angstreaktionen. Angsten aktiveres helt automatisk og uden for vores kontrol – simpelthen fordi det højner sandsynligheden for overlevelse. 

Når angsten bliver et problem

At angsten aktiveres uden for vores kontrol betyder dog også, at det for nogle mennesker kan gå hen og blive et problem. 

Rigtig mange oplever nemlig, at angsten dukker frem, selvom der ikke umiddelbart er fare på færde. Det kan også være et problem, hvis den dukker frem, når man forventer den (fx til eksamen), men i en sådan grad, at man føler, at man er ved at bryde fuldstændig sammen og måske kan have svært ved overhovedet at komme ud ad døren.

Når angsten bliver til et problem, vil det ofte føre til, at vi begynder at frygte angsten i sig selv - vi bliver simpelthen angste for angsten.

Det sker i særlig høj grad, hvis man er bange for, at angsten er udtryk for, at der er noget galt med én, eller hvis man føler, at den forhindrer én i noget man gerne vil, fx give et godt indtryk/præstere noget.  

Forskellige former for angst

Vi mennesker kan udvikle problematisk angst for mange forskellige ting eller omstændigheder. Disse har man har opdelt i forskellige slags angstlidelser. Nedenfor er en oversigt over de mest udbredte: 

Panikangst

Gentagne voldsomme angstanfald, som opleves at komme "ud af det blå". Angstanfaldene kan være så voldsomme, at man bliver overbevist om, at der er noget fuldstændig galt med én - fysisk eller psykisk. Eksempelvis kan man frygte, at man er ved at få et hjerteanfald eller er ved at blive skør. Det er denne slags angst, som videoen ovenfor giver indblik i. 

 
Panikangst med agorafobi

Hvis ens panikanfald tilfældigvis er opstået et sted, hvor man føler, at man ikke nemt kan komme væk og væk fra andre mennesker, kan man udvikle en angst for at opholde sig sådanne steder, fx i toget, til koncerter, til et møde eller lignende. (Agora=åbne pladser; Altså steder hvor det er svært at "finde skjul").

Denne form for angst kan udvikle sig til at blive særdeles indskrænkende for ens livsudfoldelse og deraf nedsættende for ens livskvalitet. Det beskriver denne video på meget fin vis: 

 
Specifikke fobier

Angst for noget specifikt; fx højder, små lukkede rum, fugle, edderkopper, osv. Denne angst skal være så stor, at man enten helt undgår det frygtede, eller omgår det på forskellige måder. 

 
Socialangst

Angst for sociale sammenhænge. Dette er ikke det samme som at være genert eller indadvendt.

Denne video giver et godt billede af, hvordan socialangst kan se ud. 

 
Præstationsangst

Angst (ikke kun nervøsitet) for situationer, hvor man føler, at man skal præstere noget, fx til møder, oplæg, eksamener eller seksuelt samvær. Kan være forbundet med socialangst. 

 
 Sygdomsangst (Hypokondri)

Angst for at der er noget fysisk galt med én/lider af en sygdom, selvom lægen har forvisset én om, at man ikke fejler noget. 

 
Generaliseret angst

Når generelle bekymringer, særligt bekymringer for fremtiden, kommer til at fylde så meget i hverdagen, at det aktiverer en vedvarende og underliggende angst- og stresstilstand.

 
Dødsangst

Vedvarende, hyppige og umiddelbart ubegrundede bekymringer for at dø. Kan aktivere panikanfald.

 
OCD

Der er tale om OCD, når man bliver så overoptaget af at undgå noget, man frygter (fx bakterier, eller at ens børn kommer til skade i trafikken), at man finder på overdrevne eller mærkværdige handlinger, som lindrer ens angst eller bekymring for, at det frygtede kommer til at ske. Disse handlinger kan være direkte forbundet med frygten, som fx at vaske hænder overdrevent hyppigt, eller de kan være "magiske" som fx, at banke på dørkarmen tre gange, inden man går ud.

Trangen til disse handlinger kan være så stor, at det bliver forbundet med stor lidelse, hvis man forhindres i at gøre det.

Det er her, at det begynder at blive problematisk for den enkelte.  

Denne video giver et indblik i, hvordan OCD kan opleves: 

bottom of page