top of page

Hvornår kan det være en god ide at gå til psykolog?

    - og hvad er terapi egentlig? 

​I løbet af livet oplever vi alle problemer, som kan være svære selv at komme videre fra.

At tale med en psykolog, når dette sker, kan være en stor hjælp.

En psykolog er nemlig først og fremmest udenforstående. Du kan derfor tale frit og uden bekymringer for, hvordan det bliver modtaget eller dømt. 

Psykologen har også brugbar viden om menneskets psykologi, som kan være med til at give dig forståelse og dermed større accept for de problemer, du eller dine pårørende døjer med.

 

En psykolog er trænet i at samtale med dig på en måde, der skaber forandring. For at skabe forandring nytter det ikke noget, at andre fortæller dig, hvordan du skal handle eller tænke anderledes. Dette skal du selv komme frem til - og det kan psykologen hjælpe dig med ved at stille spørgsmål, der får dig til at reflektere, få nye perspektiver og deraf nye handlemuligheder. 

En terapeutisk samtale adskiller sig dermed fra samtaler, man kan have med venner og familie, hvor man nogle gange kan føle, at man ikke kan åbne sig helt, eller blot får en masse "gode råd", som er velmenende, men ikke altid brugbare.  

At opsøge psykologhjælp er derfor en måde at hjælpe dig selv til at skabe forandring mod noget bedre.

Terapi hos Psykolog Thea Sejr

Et terapiforløb behøver ikke være langt for at være hjælpsomt.

 

Nogle gange skal der faktisk ikke mere end en enkelt eller to samtaler til, for at man får en ny forståelse eller nye perspektiver, som kan være tilstrækkelige til at hjælpe én i den rigtige retning.

Andre gange er det nødvendigt med et længere forløb.

 

Dertil er der også nogle, som blot bruger en psykolog en gang i mellem, når de føler behov for det. 

I princippet er der ikke nogle bestemte problemer, som er mere egnede til psykologhjælp end andre, og problemerne behøver ikke at være store eller altoverskyggende.

 

Psykologhjælp kan være godt, hvis du fx oplever at: 

  • Du føler dig trist, umotiveret, mentalt træt, opgivende, forvirret, stresset.

  • Du føler, at du er "gået i stå" og ikke ved, hvilken retning du bør tage i dit liv.

  • Du har brug for at blive afklaret omkring en tvivl.

  • Du er pårørende til én, der har det svært.

  • Du har en svær eller konfliktfyldt relation til familie, kæreste eller andre vigtige personer.

  • Du døjer med angst i forskellige sammenhænge, som skaber svære følelser eller forhindrer dig i det, du gerne vil. 

  • Du føler dig ensom.

  • Du har tendens til at skælde dig selv ud og være meget selvkritisk.

  • Du døjer med fysiske symptomer på stress, men er i tvivl om, hvorvidt det er stress, og hvordan, du skal forholde dig til det.

  • Du har brug for et rum, hvor det er dig, der i fokus, og hvor du kan tale frit om alt, hvad der fylder i dit liv. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt terapi ville være godt for dig eller har opfølgende spørgsmål.  

Her kan du læse mere om, hvordan et terapiforløb hos mig helt overordnet ser ud. 

bottom of page