top of page

Lavt selvværd

Et lavt selvværd har store implikationer for vores psykiske velbefindende, for vores adfærd og for vores muligheder for at leve det liv, vi gerne vil.

Begrebet selvværd henviser til vores samlede holdning til os selv og den værdi, vi tillægger os selv som mennesker, uanset hvordan vi klarer os i livet. Denne kan være mere eller mindre negativ og positiv. Når den i overvejende grad er negativ, kan der være tale om et lavt selvværd.

Har man et lavt selvværd, vil man ofte tale meget kritisk og fordømmende til sig selv - eksempelvis: ”Jeg er da også bare så dum og inkompetent” eller ”Jeg er ikke værd at satse på som kæreste”.

Daglige kritiske bemærkninger til én selv får uundgåeligt en særdeles negativ effekt på ens humør, energiniveau og motivation til at klare store og små udfordringer.

Lavt selvværd

OBS! Selvtillid bliver ofte forvekslet med selvværd. Begrebet selvtillid henviser til vores tillid til, at vi kan klare visse ting succesfuldt. Man kan således godt have stor selvtillid, fordi man føler sig god til mange ting, samtidig med at have et lavt selvværd.

Lavt selvværd

Med længslen efter at føle sig værdifuld og af frygt for, at andre skal opdage, at man i virkeligheden ikke er noget værd, har folk med lavt selvværd ofte stort behov for konstant anerkendelse, et stort behov for kontrol og de sætter ofte høje og nogle gange perfektionistiske standarder for sig selv.

 

Deres følelse af værd som menneske kommer til afhænge af, hvordan de klarer sig og fremstår. Da det ikke er muligt for nogen at være perfekt hele tiden, efterfølges denne perfektionisme ofte af stress, angst, bekymringer, og for nogle udbrændthed og depression.

Når det er afgørende at være- og fremstå perfekt, bliver man desuden ofte meget opmærksom på sig selv i sociale sammenhænge. Man evaluerer og vurderer hele tiden sig selv, og prøver at gennemskue, hvad andre tænker om én – alt sammen i et forsøg på at kontrollere, hvordan man fremstår.

Dette er særdeles energikrævende og kan ende med udvikling af angst for sociale situationer. 

Et lavt selvværd  kan således være årsag til mange psykiske problemer, og det er derfor vigtigt at overveje, hvorvidt man bør arbejde målrettet med at få styrket selvværdet. For det er muligt at styrke sit selvværd - og lykkes det, har du banet vejen for et liv med mere balance, glæde og ro - fordi selvkritikken bliver mindre og de urealistiske høje standarder bliver justeret. 

Hvis du er usikker på, hvorvidt du har et lavt selvværd, så prøv at tag stilling til nedenstående spørgsmål. Svarer du noget andet end "ja helt sikkert" eller ja som regel" på de fleste, kan det måske tyde på et lavt selvværd. 

  • Min erfaring i livet har lært mig at værdsætte mig selv.

  • Jeg har en god opfattelse af mig selv.

  • Jeg behandler mig selv godt og tager ordentlig vare på mig selv.

  • Jeg kan lide mig selv.

  • Jeg vægter mine kvaliteter, færdigheder, fordele og styrker lige så højt som mine svagheder og mangler. 

  • Jeg har det godt med mig selv.

  • Jeg føler mig berettiget til at få andres menneskers opmærksomhed og tid.

  • Jeg føler, at jeg er berettiget til noget godt i livet.

  • Mine forventninger til mig selv er ikke strengere eller mere krævende end mine forventninger til andre mennesker.

  • Jeg er snarere rar og opmuntrende overfor mig selv end selvkritisk.

 

Fra Melanie Fennel: "At overvinde lavt selvværd"

bottom of page