top of page

Thea Sejr

Det gode terapiforløb er først og fremmest afhængig af, hvordan relationen til psykologen er. 

Her spiller den menneskelige kemi mellem dig og psykologen, samt tilliden til at psykologen er i stand til at hjælpe dig en afgørende rolle. 

 

Derfor har jeg skrevet lidt om, hvad jeg kan hjælpe med, samt om hvordan jeg arbejder.

Det kan forhåbentlig hjælpe dig med at træffe en beslutning om, hvorvidt du bør booke en tid hos mig. 

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg er 34 år og uddannet psykolog (cand.psych) ved Københavns Universitet. Jeg brænder for at lave terapi og har derfor brugt al tid og energi indenfor dette område - både som ansat i privatpraksis og senere som selvstændig. Jeg har specialiseret min viden indenfor områderne; stress, depression, angst og lavt selvværd.

I sommeren 2020 påbegyndte jeg en uddannelse som parterapeut og er derfor nu i gang med at blive klogere og dygtiggøre mig indenfor emnet parforhold. 

 

Du kan læse mere om disse emner her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være du kan nikke genkendende til nogle af de ovenstående emner, det kan også være, at det er noget helt andet du tumler, med, eller det kan være, at du faktisk ikke helt ved, hvad det er, du gerne vil have hjælp til. Det kan være, at det er en hjælp for dig at læse lidt om hvilke oplevelser og problemer, man med fordel kan opsøge psykologhjælp til her.

Det er ikke muligt at få psykologhjælp hos mig ved brug af en henvisning fra lægen. 

Hvordan arbejder jeg?

Individuel terapi

Der findes mange forskellige former for psykoterapi. Når jeg laver individuel terapi, arbejder jeg med udgangspunkt i Kognitiv Adfærdsterapi. Denne form for terapi er blevet udbredt og populær, fordi forskningen har vist, at den virker, og fordi den er nem at forstå og arbejde med for dem, der går i terapien. Den indebærer b.la., at du sammen med psykologen udforsker, hvordan et givent problem - fx. vedvarende tristhed, hænger sammen med dine tanker, din adfærd og dine signaler fra kroppen. Dernæst arbejdes der med, hvordan du ved at handle anderledes i hverdagen og ved at tænke anderledes- eller forholde dig anderledes til dine tanker, kan påvirke følelsen af tristhed. 

Grundtanken i kognitiv adfærdsterapi er nemlig, at vores adfærd og særligt vores tanker har en afgørende effekt på vores psykiske velbefindende. Det antages, at vi i løbet af et døgn har op mod 60.000 tanker, som kommer helt af sig selv, og ofte uden vi opdager dem. Hvis mange af disse tanker er negative, eller hvis vi bliver frustrerede over indholdet af dem, smitter det af på vores følelser, energi og vores adfærd, og vi risikerer at komme ind i en ond cirkel, som kan føles svær at komme ud af. At blive mere bevidst om sine tanker og lære at forholde sig anderledes til dem eller rent faktisk ændre dem, fordi man opdager, at de måske ikke er helt sande, er en måde at bryde denne onde cirkel på. 

Selvom jeg hovedsageligt arbejder med Kognitiv Adfærdsterapi, bestræber jeg mig på at tilpasse terapien til den enkelte, og jeg trækker bl.a. også på elementer fra såkaldt Metakognitiv terapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Medfølelsesbaseret terapi (Compassion Focused Therapy) og Narrativ terapi. 

Parterapi

Når jeg laver parterapi er det med udgangspunkt i såkaldt Imago Parterapi. Du kan læse mere om dette her.

 

Tavshedspligt

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under de etiske principper for nordiske psykologer.  Det betyder b.la., at jeg har tavshedspligt og behandler alle henvendelser med diskretion. 

 

bottom of page