top of page

Parterapi hos mig 

Der findes mangle forskellige måder at lave parterapi på. Jeg arbejder med udgangspunkt i den terapiform der hedder Imago Parterapi. 

Her er målet, at parret får lært at tale sammen på en måde, som fremmer forståelse, interesse, omsorg og kontakt og mindsker konflikt, distance og fjendtlighed.

 

Imago Parterapi tager udgangspunkt i forskning, der viser, at det ikke er antallet eller intensiteten af konflikter, der er afgørende for et forholds kvalitet, men rettere, i hvor høj grad, parret ved, hvordan de skal kommunikere, så der kan etableres "kontakt" og tryghed igen efter en konflikt.

 

Denne måde at kommunikere på lærer I ved at gå i Imago Parterapi.  

IMG_E4630.jpeg

Ved første samtale får I mulighed for at sætte ord på, hvad der har fået jer til at opsøge parterapi, og jeg vil fortælle jer lidt teori om, hvad vi arbejder med i Imago-terapi, hvordan vi gør det og hvorfor. Endelig får I lov til at tale sammen om det, vi finder frem til er relevant at tale om, men I kommer til at tale sammen på en meget struktureret måde, som er guidet af mig.

 

Så ved første samtale smager I på, hvad det kan at tale sammen på denne måde, og i de efterfølgende samtaler kommer I til at lære det så godt, at I kan gøre det derhjemme og derved så hurtigt som muligt slippe af med mig. 

Den første samtale varer ca. to timer og de følgende samtaler varer ca. halvanden time.

Vejen til det gode parforhold

Ved at gå i Imagoterapi og derigennem lære en ny måde at tale sammen på, mindsker man ikke kun konflikter. Man øger også interessen for hinanden - den interesse man helt automatisk havde for hinanden i starten af parforholdet. Når begge parter oplever, at den anden er oprigtig interesseret og opmærksom, opstår der en stor tryghed og tilfredshed i parforholdet. Når tryghed er til stede,  er der mulighed for at opleve alt det, de fleste forbinder med et godt parforhold:

 

Energi, varme, åbenhed, udvikling, leg, omsorg, forståelse, tolerance, god sex, romantik, kontakt, interesse. 

bottom of page